Consorzio Firenze Albergo, které bylo založeno v roce 1994 se sídlem v italské Florencii,  spolupracuje řadu let so OHK Hodonín v rámci programu Erasmus+, dříve Leonardo.

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě a jeho hlavním účelem je:

  • Snižování nezaměstnanosti především mezi mladými lidmi
  • Osvojovaní nových dovedností a znalostí po nichž je na trhu práce poptávka
  • Motivace mladých lidí k učasti na rozvoji evropské demokratické společnosti
  • Omezení míry předčasného ukončovaní školní docházky
  • Podpora spolupráce a mobility s partnerskými zeměmi EU

Consorzio Firenze Albergo je specializováno především v oboru turismu a hotelnictví a čítá cca 200 členů, florentských hotelů mezi které patří mezinarodní hotelové řetězce jako např. Marriott, Accor Hotels, Nh a moho dalších.

CfA úzce spolupracuje s florentskými školami, někteří členové představenstva jsou zároveň členy školních odborných komisí zabývajících se učebním programem jednolivých institutů.

Consorzio, za více než 20 let svého působení na italském trhu, navázalo kontakty s mnoha místními podnikateli a řemeslníky které mu umožňují zajistit velice zajímavou spolupráci i v jiných oborech a nejen v oboru cestovního ruchu a hotelnictví.

Naše stáže jsou téměř vždy doprovázeny , v rámci jednotlivých oborů, prohlídkami nejruznějších výrobních závodů a škol.  Stáž je pak celkově kompletnější a studenti tak mají možnost porovnat a zhodnotit možnosti a kvalitu českého a italského vzdělávacího systému.

Někteří naši studenti se k nám vracejí i v dalších letech a nadále udržují spolupráci s pracovišti kde vykonávali svoji stáž.

V budoucnu bychom rádi zařadili do programu možnost ubytovaní v soukromí, v italských rodinách.

Studenti by pak měli ještě větší možnost integrace a poznání jiné evropké kultury stejně tak jako zdokonalení anglického a italského jazyka.

Dále pak plánujeme spolupráci i na úrovni stáží dospělých profesionálů z oboru cestovního ruchu.